TR| EN
İK Politikamız
Alkor Makina İnsan Kaynakları politikası
Amaç güdülü ve Otonom olarak her seviyede öğrenme ve öğretme arzusu içinde her gün önceki günden daha iyiyi hedefleyen, başarı yolunda en önemli varlığımız “İNSAN” yaklaşımı ile ;
İnsan Kaynakları uygulamalarımızla ilgili her türlü davranış, çalışma ve ilişkilerimizde;
• Şirketimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlık ve esenliğini ön planda tutmak,
• Çalışanlar arasında adalet ve fırsat eşitliği sağlamak,
• Çalışanların sürekli gelişimine imkan sağlamak,
• Çalışanların memnuniyetini ve bağlılığını artırarak, biz olabilmeye inandırmak,
• Çalışanların takım ruhu ile çalışmasını sağlamak,
• Çalışanlarımızın beklentileri ile kurum beklentilerini dengelemek,
• Birbirine saygı duyan ve seven, kurumun itibarını koruyan, karar ve hedefleri paylaşan, değişim ortamında sürekli gelişmeyi sağlamak,
• Topluma, doğa ve çevreye karşı sorumlu, ahlaki değerlere ve etik ilkelere uygun davranmak,
• Çalışanlarımızın önerilerine önem vermek ve değerlendirmektir.